Relaxation

Adelina Kirilova

Relaxation

Level
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Style Pranayama
Duration 20 mins

В този клас ще разучим Анулома вилома пранаяма. Това е практика, която балансира двата енергийни потока в нашето тяло – мъжкия и женския. Дихателната практика помага за лечението на много болести като астма, депресия, мигрена, високо кръвно налягане, артрит, подобрява работата на сърцето и много други.

In this class, we use Anulom Vilom to balancе both energies in our body – feminine and masculine. Anulom Vilom helps in curing diseases such as asthma, depression, migraines, high blood pressure, arthritis. It improves heart health and many others.