Art of Yoga

Adelina Kirilova

Art of Yoga

Level
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Style Vinyasa
Duration 60 mins

Това е клас, в който чрез плавни движения преминаваме през предизвикателни асани, които помагат на тялото едновременно да развие сила и гъвкавост, в същото време красота и нежност.

 

This is a slow moving vinyasa class with powerful asanas. Here we develop strength and power, and also beauty and tenderness.

Focus poses Warrior 1 / Virabhadrasana 1Warrior 2 / Virabhadrasana 2Warrior 3 / Virabhadrasana 3
Muscles & joints Core, Glutes, Hamstrings